Flaafy's Gallery

Home / Rescue Patrol 2014 / Den 1. Nástupy, prohlídka chat a okolí 41

V úterý byla dopoledne registrace a do páté hodiny volný program. V 17:00 byl odpískán nástup, kde byly podány základní informace a uveden velmi obecný program dění.